Kristiania i Oslo

Den 2. oktober 2019 ble det en bytur med et historisk innslag. Da gikk jeg opp Rådhusgata, forbi Garmanngården, oppkalt etter Johan Garmann som hadde gården som sin privatbolig fra 1647 og Statholdergården, Peter Grüners bolig, som han bygget i 1640-årene. 

Familien Grüner var en velstående Christianiafamilie, for gårdens byggherre Peter Grüner stavet like godt hele navnet sitt i ankerkjettinger på veggen, mens andre bare nøyde seg med initialer og årstall. Konges mølle på Nedre Foss gård var i Familien Grüners eie i to perioder og deres landsted ble bygget der og står fortsatt ved siloen på Grünerløkka.

Øverst i Rådhusgata er Christiania Torv, som har vært der mer eller mindre siden Christiania by ble grunnlagt i 1624. Bygningene, med Gamle Rådhus og Rådmannsgården i østenden av torget er fra 1600-tallet. Skulpturen på torvet viser Christian IVs bestemmelse, her skal byen ligge.

Det parkmessige området ved Kontraskjæret på nordsiden av Akershus festning, var på midten av 1600-tallet en del av Christiania by, men etter en bybrann i 1686 ble bygningene ødelagt. På kvartalene sør for Rådhusgata ble det etter brannen nedlagt byggeforbud. Rett innenfor festningsmurene ligger Karpedammen, med scene.

Gjennom en portal i muren kommer man opp til Akershus festning, forbi hjemmefrontmuseet og inn i portalen foran nordfløyen på borgen. Her står et lite gult hus og inngangen til Akershus festning er her. På sjøsiden, langs Romeriksfløyen går gangveien ned til Munketårnet, oppkalt etter Christen Munk, som fikk tårnet ombygd i 1559.

Akershus festning, middelalderborgen på Akershusneset ble påbegynt på slutten av 1200-tallet og ble nevnt allerede i år 1300. Byggherre var Håkon V Magnusson. Lynet slo ned i 1527 som førte til oppbygning av borgen og ombygging til renessanseslott utover på 1600-tallet. Les mer her.

På høyden over brygga her ligger Akershus festning fint til. Fin er utsikten fra vollen på festningsmuren. I gresset opp mot borgen er det steinmarkeringer og de viser hvor den opprinnelige Mørkegangen var inngangen til borgen på Akershusneset. Det Kongelige mausoleum står ved der.

Gjennom muren ved Munketårnet kommer man ut til Prins Carls bastion som er fra midten av 1600-tallet. Derfra går turen forbi Munkedammen til brua over Kongens gate til Festningsplassen. Fra Festningsplassen går turen tilbake til byen, dens gater og sentralstasjonen.


Turens lengde er på litt over 3 kilometer.


Flere poster i samme kategori