Kristiania i Oslo

Den 2. oktober 2019 ble det en bytur med et historisk innslag. Da gikk jeg opp Rådhusgata, forbi Garmannsgården, oppkalt etter Johan Garmann som hadde gården som sin privatbolig fra 1647 og Statholdergården, Peter Grüners bolig, som han bygget i 1640-årene. 

Familien Grüner var en velstående Christianiafamilie, for gårdens byggherre Peter Grüner stavet like godt hele navnet sitt i ankerkjettinger på veggen, mens andre bare nøyde seg med initialer og årstall. Familien Grüners landsted på bymarken står fortsatt, ved siloen på Grünerløkka.

Øverst i Rådhusgata er Christiania torg, som har vært der mer eller mindre siden Christiania by ble grunnlagt i 1624. Bygningene i østenden av torget er alle fra begynnelsen av 1600-tallet. Skulpturen på torget viser Christian IVs bestemmelse, her skal byen ligge.

Det parkmessige området ved Kontraskjæret på nordsiden av Akershus festning, var på midten av 1600-tallet en del av Christiania by, men under en beleiring ble bygningene ødelagt og husene på området ble revet. Rett innenfor festningsmurene ligger Karpedammen, med scene.

Gjennom en portal i muren kommer man opp til Akershus festning, forbi hjemmefrontmuseet og inn i portalen foran nordfløyen på borgen. Her står et lite gult hus og inngangen til Akershus festning er her. På sjøsiden, langs Romeriksfløyen går gangveien ned til Munketårnet.

Akershus festning, middelalderborgen på Akershusneset ble påbegynt på slutten av 1200-tallet og ble nevnt allerede i år 1300. Byggherre var Haakon V Magnusson. Lynet slo ned i 1527 som førte til oppbygning av borgen og ombygging til renessanseslott utover på 1600-tallet. Les mer her.

På høyden over brygga her ligger Akershus festning fint til. Fin er utsikten fra vollen på festningsmuren. I gresset opp mot borgen er det steinmarkeringer og de viser hvor den opprinnelige Mørkegangen var inngangen til borgen på Akershusneset. Det Kongelige mausoleum står ved der.

Gjennom muren ved Munketårnet kommer man ut til Prins Carls bastion som er fra midten av 1600-tallet. Derfra går turen forbi Munkedammen til brua over Kongens gate til Festningsplassen. Fra Festningsplassen går turen tilbake til byen, dens gater og sentralstasjonen.


Turens lengde er på litt over 3 kilometer.


Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst...
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha...
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer