Blikkhytta

Blikkhytta ble satt opp en gang på 1950-tallet, i en tid da det ikke var hogstmaskiner som vi kjenner dem i dag. Blikkhytta har også blitt brukt til andre ting, som "klubbhus" eller hytte i skogen for ungdom som vokste opp på Leirsund i tidsrommet 1963-1969.


Den gang lå blikkhytta langt inne i skogen, langt fra vei. I dag går det en vei inn i Tretjerndalen fra Ausen, samt at mye av skogen er hugget ned ved hjelp av moderne hogstmaskiner. Og så har det blitt en god del traktorveier i skogen.

Flere poster i samme kategori