Fjuk skole til Fjuktjern og Hauketjern

Skogsturen til Fjuktjern og Hauketjern starter ved Fjuk skole og krysser Fjukveien, går forbi Fjuk gård og følger en skogsvei inn i skogen. Første stopp er ved Gjertrudsteinen som ligger ved steinbruddet ved Fjuk. Derfra fortsetter skogsveien oppover til Askhøgda.

Etter å ha gått et stykke oppover skogsveien, går en traktorvei/sti av til venstre. Denne følges til man kommer til stien som går mellom Fjuk og Askhøgda. Stien går oppover til utsiktspunktet på Askhøgda. Der er det flott utsikt utover landskapet og man kan nesten se utover syv prestegjeld.

Skogen er borte på deler av Askhøgda, som følge av hogst. Til tross for hogstfeltet er stien godt synlig og opptråkket. Etter å ha gått et lite stykke kommer man til et stikryss og der kommer en annen sti fra Fjuk. Da er det ikke langt igjen til Fjuktjern som ligger innpå Askhøgda.

Fjuktjern er et fint lite tjern der det ligger mellom Askhøgda og Gunhildrudhøgda. Langs nordsiden av Fjuktjern, mot toppen av Askhøgda, går stien delvis i et litt bratt terreng til dalføret mellom Askhøgda og Gunhildrudhøgda. Området er godt brukt, så det byr ikke på store problemer å passere der.

Fra det lille dalføret går stien ned på baksiden av Askhøgda til ei lita myr hvor veien opp gjennom Hudalen ender. Veien følges et lite stykke i retning Stagrim, men tar av opp en tømmertransportvei som leder opp til et hogstfelt. Skogsveien har dype spor etter hogstmaskiner og går stedvis over myrlendte partier.

Vel oppe på hogstfeltet er det utsikt utover skogområdet, men Hauketjern er ikke synlig for det ligger litt nede i terrenget bak trærne. Der er det bare å følge terrenget nedover, for stier er det ikke der. Nede på måsan ved Hauketjern er det bare å krysse den.

Hauketjern ligger som en fredlig plett innpå åsen. Der er den en bålplass med tømmerstokker å sitte på og fin utsikt utover Hauketjern. Fra Hauketjern går en godt synlig sti nedover Hauketjernslia til kommunedelet mellom Lillestrøm og Nes. Stien går videre i et hogstmaskinspor.

Etter å ha fulgt sporet et stykke, går en svak sti av til venstre. Den følges til Hauketjernbekken, som krysses og turen videre går på stien som kommer fra Stagrimsåsen. I et stikryss nederst i lia, går stien til Fleskebua, en lokal attraksjon i Blaker.

Fleskebua er en stor stein som det er mulig å krype under, noe jegere har gjort for å overnatte der. Fra Fleskebua følges stien tilbake igjen og fortsetter mot Stagrimsåsen. I et stikryss følges stien som er merket mot "Dammen". Hvilken dam det er, er litt uvisst.

Etter å fulgt stien et lite stykke, kommer man til en dam i skogen, som ligger ovenfor Stagrim gård. Den passeres og stien går over et hogstfelt og ned til veien som går opp Hudalen. Fra Hudalen går en skogsvei tilbake til Fjuk gård. Da er det ikke langt igjen til Fjuk skole.

​Turen er 14,2 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori