Kastet

Kastet er en gravrøys fra jernalderen, men kan være benyttet som en kastestein, dvs. at folk har kastet småstein på gravrøysa på sin ferd i skogen. Teksten under er i sin helhet kopiert fra Kulturminnesøk:


"På en liten rabb, inntil V-kanten av gangstien mellom Kopperud i Skedsmo og Skytterbanen i Sørum: Rundrøys, kalt Kasti. Klart markert, noe toppet, bygget av en del større, mindre og noen små rundkamp. Urørt. Litt lyng-, lav- og mosegrodd rundt kanten, ellers ingen vegetasjon. D 3m, h 0,5-1m, høyest i V. Løs stein er sjelden å finne i disse skogstrekningene.


Det er derfor ikke urimelig å anta at folk har tatt med en stein annetstedsfra for å legge på røysen. Da steinstørrelsen i røysen er varierende, og større stein synes å dominere, særlig mot bunnlaget, må en kunne anta at røysen primært er blitt bygget som gravrøys og ikke som verperøys."


På begge sider av Kastet går stiene i forskjellige retninger og i begge retningene deler de seg. To av forgreningene går henholdsvis til Dammyra og Lunderåsen over Størsrudåsen, mens de to andre går henholdsvis til Bjørnholen og Stampetjernet.

Hvordan komme seg til Kastet

Fra Stampetjernet følges stien til den første vika på østsiden, der går en sti opp Kopperudlia. Gå den til under høyspenlinja og videre forbi Frognerhytta. Da er det ikke langt igjen til Kastet.

 

Ved Frognerhytta går en sti opp til Bjørnholen.

Andre poster i samme kategori

Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Skriv en anmeldelse
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Skithytta til Asaklandet - Øysteins turside

Skihytta til Asaklandet

Skriv en anmeldelse
Turen går mest langs vei fra skihytta på Asakmoen til Asaklandet.
Les mer
Asakrunden - Øysteins turside

Asakrunden

Skriv en anmeldelse
Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Skriv en anmeldelse
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer