Kongsrudtjernet

Både Kongsrudtjernet og Kongsrudmyra er utilgjengelige det meste av året, med unntak om vinteren når det er tilfryst.

I sørenden av Kongsrudtjernet har en bever demmet opp tjernet. Dette har ført til at Kongsrudtjernmyra har blitt til et sumpområde som mange rødlistede fuglearter setter pris på.


Tidligere, før beveren kom, var det mulig å krysse myra i sørenden av tjernet. Da var det en liten bro over bekken som rant ut. Multer kunne man også finne på myra, men alt dette ble borte etter at beveren demmet opp Kongsrudtjernet.


Les mer om Kongsrudtjern naturreservat.

Flere poster i samme kategori