Kvennhusbekken

Kvennhusbekken, som er det gamle navnet på bekken som renner ut i Kvennhusevja ved Nystua Skårer, har noen oppsamlingsdammer oppover i bekken. Det er en liten bekk med noen fossefall, det fineste ligger helt øverst i bekken. I Kvennhusbekken har det vært kværnhus for å kværne korn. Det har også stått ei vanndrevet sag der.


Det er tett vegetasjon langs med den nederste delen av Kværnhusbekken, men blir litt mer åpent når terrenget flater litt ut lenger opp. Der hvor flata er har en bever laget en liten demning, slik at det er et langt smalt vann der, en veldig bred bekk.


Det kan se ut som Kværnhusbekken har sitt utspring i området rundt Kumyra og Torvmåsan. Noe vann kommer nok også fra Småtjerna.

Flere poster i samme kategori