Kvennhusbekken

Kvennhusbekken, som er det gamle navnet på bekken som renner ut i Kvennhusevja ved Nystua Skårer, har noen oppsamlingsdammer oppover i bekken. Det er en liten bekk med noen fossefall, det fineste ligger helt øverst i bekken. I Kvennhusbekken har det vært kværnhus for å kværne korn. Det har også stått ei vanndrevet sag der.


Det er tett vegetasjon langs med den nederste delen av Kværnhusbekken, men blir litt mer åpent når terrenget flater litt ut lenger opp. Der hvor flata er har en bever laget en liten demning, slik at det er et langt smalt vann der, en veldig bred bekk.


Det kan se ut som Kværnhusbekken har sitt utspring i området rundt Kumyra og Torvmåsan. Noe vann kommer nok også fra Småtjerna.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer