Skansen

Skansen heter åsen som ligger ved innkjøringen til Torgenrud gård. På nordsiden av åsen er det rester etter en bygdeborg, slik som det er på Farshatten og Rudskulen.


For å komme opp på åsen går det en sti fra veien mellom speiderhytta og Torgenrudveien. Oppe på Skansen er det et opplysningsskilt om bygdeborgen. Fra Skansen er det lite utsikt. Det er stupbratt ned mot Torgenrudveien.


Fra Skansen går det sti ned til veien igjen og den følges et kort stykke mot speiderhytta for så å gå over til en sti ved den lille parkeringsplassen, som følges til Breimåsan og videre.

Flere poster i samme kategori