Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen til Korpåsen og Steindalen begynner ved Skihytta på Asakmoen. Flaenveien følges fra Skihytta til Korpåsen. Der går en sti opp til toppen av Korpåsen. Oppe på Korpåsen er utsikten vid og fantastisk siden skogen der er skjært ned. Fra toppen følges terrenget ned til sørsiden av Korpåsen.

På sørsiden av Korpåsen kan man se ut over jordbrukslandskapet i Fet og til Jølsen gård. Langs Steindalsbekken ved jordene til Jølsen gård er det et gjenvinningsanlegg for materialrester fra bygg- og anleggsbransjen som støver og støyer.

Fra fjellpartiet på sørsiden av Korpåsen følges høydedraget langs Korpåsen i terrenget utenfor sti ned til Steindalen. I Steindalen er ravinedalsveggene bratte og stedvis tettvokste, men ikke uframkommelige. I bunnen av Steindalen renner Steindalsbekken ned til Leira.

Vegetasjonen i Steindalen består av forskjellige trær, sopp og mose. Det er også dyre- og fugleliv der. Flere av trærne er rødlistede, som Alm, Lind og Edelløvskog. Det er flere steder klynger med Hassel. Turen går en liten runde i Steindalen, hele tiden utenfor sti, før den går opp til Flaenveien og tilbake til Skihytta på Asakmoen.


Terrenget nede i Steindalen er stedvis krevende med liggende trær, høyt gress, fuktig, bregner og er myrete. Dalsidene er bratte med mange trær, også falne. Noen steder er det fjell, de også bratte. Sommerstid kan det være vanskelig å ta seg fram der. 

Skogsturens lengde er på 3,6 kilometer.

Flere poster i samme kategori