Torvmåsan

Torvmåsan ligger i Faldalen, et skogområde i Fet og er litt bortgjemt uten synlige stier dit, men terrenget er åpent og oversiktelig på grunn av hogst. Stiene som en gang var her er vanskelige å finne, mye på grunn av hogsten og gjenvokst skog etter hogst, samt lite bruk av stiene i området.


Det er ikke langt fra Småtjerna eller Kohinor, men det ligger litt inne i skogen, av det som er igjen av den. Den enkleste måten å komme seg dit er å følge skogsveien som begynner ved snuplassen i nærheten av Småtjerna. Kongsrudmåsavegen går ikke til Torvmåsan og er heller ikke mye til vei, mer et spor etter en skogsmaskin.


Kongsrudmåsavegen kan følges et stykke og så må man ut i terrenget. Selve Torvmåsan er delvis gjenvokst av spredt skog. Begge Torvhusene som sto her har falt sammen. Det ene for flere år siden, mens det som sto lengst, falt sammen under høststormen i 2018.


I nærheten av Torvmåsan finnes en annen myr som heter Slåttemyra, etter min mening Faldalskogens flotteste myr. Her har det i sin tid vært drevet slått, derav navnet på myra. Slått var det mye av i riktig gamle dager, før bonden hadde egen eng, så da måtte han ut på myrer for å finne graset storr.


"Slåttemyr er en av de mest truede naturtypene vi har i Norge. Regelmessig slått gjennom hundrevis av år har formet slåttemyrene. Disse myrene er ofte svært artsrike, og de er blant annet viktige levesteder for fugler og sjeldne orkidéer."

Teksten er hentet fra miljøstatus.no, en del av Miljødirektoratet.


Fra Torvmåsan er det ikke lange skogsturen til Kohinor og videre til Ruserud og Pussemyra. Veien som går opp fra Skårer i Fet ender ikke så langt unna Torvmåsan og kan brukes for å komme raskt opp i skogen. Motorisert ferdsel er ikke tillatt på denne veien, så den er sperret med bom.

Skogstur langs den delvis forsvunnede skogsveien

Den mest spennende skogsturen til Torvmåsan er gå fra Småtjerna og følge en gammel skogsvei som er delvis forsvunnet. Der har det vært hogst gjennom mange år i området og en del av skogen som har vokst til igjen er ganske tett og gjennom den skogen går den delvis forsvunnede skogsveien.


Skogsveien begynner egentlig nede ved snuplassen ved Småtjernsmyra, men er helt forsvunnet der og blir ikke å finne før litt oppe i skogen. Over hogstfeltet går stien et sted. Den har delvis forsvunnet derfra. Vel framme ved Torvmåsan er stien videre også til stede og ikke.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer