Historisk vandring på Asak

Denne rundturen begynner og slutter på skihytta på Asakmoen. Turen går for det meste langs gamle veifar som ikke mange biler kjører på. Etter å ha gått fra skihytta ett par hundre meter, kommer man til gravhaugene fra vikingtiden som ligger innerst i Asak kirkevei. Det er også noen hulveier der.


Langs med Gudleivs vei ligger det private gravstedet etter familien Heiss som var eiere av Mellem Asak på begynnelsen av 1800-tallet. Fra gravstedet går turen videre til kirkeruinen ved gården Asak Østre. Derfra går man litt tilbake langs veien før den går av mot høyre og på siden av gravhaugfeltet og tilbake til skihytta på Asakmoen langs Flaenveien.


Turrunden er 2,2 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori