Historisk vandring på Asak

Denne rundturen begynner og slutter på skihytta på Asakmoen. Turen går for det meste langs gamle veifar som ikke mange biler kjører på. Etter å ha gått fra skihytta ett par hundre meter, kommer man til gravhaugene fra vikingtiden som ligger innerst i Asak kirkevei. Det er også noen hulveier der.


Langs med Gudleivs vei ligger det private gravstedet etter familien Heiss som var eiere av Mellem Asak på begynnelsen av 1800-tallet. Fra gravstedet går turen videre til kirkeruinen ved gården Asak Østre. Derfra går man litt tilbake langs veien før den går av mot høyre og på siden av gravhaugfeltet og tilbake til skihytta på Asakmoen langs Flaenveien.


Turrunden er 2,2 kilometer lang.


Les mer om gravhaugfeltet fra vikingtiden og kirkeruinen her.

Andre poster i samme kategori

Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Skriv en anmeldelse
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Skithytta til Asaklandet - Øysteins turside

Skihytta til Asaklandet

Skriv en anmeldelse
Turen går mest langs vei fra skihytta på Asakmoen til Asaklandet.
Les mer
Asakrunden - Øysteins turside

Asakrunden

Skriv en anmeldelse
Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Skriv en anmeldelse
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer