Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen til Korpåsen og Steindalen begynner ved Skihytta på Asakmoen. Flaenveien følges fra Skihytta til Korpåsen. Der går en sti opp til toppen av Korpåsen. Oppe på Korpåsen er utsikten vid og fantastisk siden skogen der er skjært ned. Fra toppen følges terrenget ned til sørsiden av Korpåsen.

På sørsiden av Korpåsen kan man se ut over jordbrukslandskapet i Fet og til Jølsen gård. Langs Steindalsbekken ved jordene til Jølsen gård er det et gjenvinningsanlegg for materialrester fra bygg- og anleggsbransjen som støver og støyer.

Fra fjellpartiet på sørsiden av Korpåsen følges høydedraget langs Korpåsen i terrenget utenfor sti ned til Steindalen. I Steindalen er ravinedalsveggene bratte og stedvis tettvokste, men ikke uframkommelige. I bunnen av Steindalen renner Steindalsbekken ned til Leira.

Vegetasjonen i Steindalen består av forskjellige trær, sopp og mose. Det er også dyre- og fugleliv der. Flere av trærne er rødlistede, som Alm, Lind og Edelløvskog. Det er flere steder klynger med Hassel. Turen går en liten runde i Steindalen, hele tiden utenfor sti, før den går opp til Flaenveien og tilbake til Skihytta på Asakmoen.

Skogsturens lengde er på 3,6 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer