Steindalsbekken

Steindalsbekken har sitt hovedutspring i Tretjernet og får mer påfyll underveis når den renner nedover forbi Asakmoen, Fluerud og Torgenrud, ned i Steindalen og forbi Jølsen og helt ned i Leira, som til slutt ender i Stilla.


Gjennom Steindalen er det noen bratte partier hvor bekken har noen flotte fossefall. Det er frodig, grønt og tett vegetasjon i Steindalen, kan nesten minne om en liten våt jungel.


Ved Steindalshytta, en eldre husmannsplass har det blitt fin utsikt utover landskapet etter at mye skog ned mot steinbruddet har blitt skåret ned.


Den enkleste måten å komme seg til Steindalen på, er å parkere ved skihytta på Asakmoen, gå langs Flaenveien til den gamle innkjøringen til Torgenrud gård og følge den til et jorde. Da har man kommet til Fluerud, en tidligere boplass. Der følges skogkanten ned til bekken som renner ned i Steindalen.

Grunneier har søkt Fylkesmannen i Viken om å fylle igjen Steindalen med fyllmasse fra bygg- og anleggsindustrien. Dette vil pågå noen år og vil føre til at bekken i Steindalen blir utilgjengelig for all fremtid, likeså hele dalsiden opp til Korpåsen og jordekanten mot Torgenrud gård.

Flere poster i samme kategori