Brautersetra til Tjuvknatten

Skogsturen fra Brautersetra til Tjuvknatten går fra Dragsjøveien langt inne i Nes kommune sine skoger. Den første delen av turen går langs med Lærerinnestien som går mellom Auli kirke og Brautersetra. Etter å ha gått over brua over bekken fra Flolangen, går stien over Øysjøhøgda.

Stien er blåmerket og godt opptråkket der den slynger seg gjennom terrenget. Ved Djuptjenn er det en fin rasteplass med fin utsikt utover Djuptjenn. Stien går derfra oppover lia til Tjuvknatten. På Tjuvknatten går stien til toppen hvor det er utsikt vestover og rester av et utsiktstårn.

Fra Tjuvknatten går stien ned til Østre Tresjøen. Langs Østre Tresjøen sine bredder er det flere steder fine plasser med utsikt utover sjøen. Fra Østre Tresjøen er det andre stimuligheter, til Finholtsjøen og Folvelseter blant annet. Fra Østre Tresjøen går Lærerinnestien til Brautersetra.

Stien går i et lett terreng med myrer og fin furuskog. Over myrene er det klopper over våte partier. Når stien nærmer seg Flolangen er det broer over bekkene fra Gorotjenn og Flolangen før den igjen ender ved Brautersetra. Brautersetra ligger på en høyde ovenfor Øysjøen.

Skogsturens lengde er på 6 kilometer.

Flere poster i samme kategori