Drogga

Drogga er en skogstur langs Droggebekken i ravinedalen på nedsiden av Veslesjøen og forbi. I området ved Veslesjøen er det flere steder rester etter historiske spor. Droggebekken har sitt utspring i Dragsjøen og på kartet til Kartverket, står det skrevet Dragåa nærmere Årnes.


I nedre del av Droggebekken, i Skreksruddalen ligger det rester etter høyballer som forsøpler og tetter for normal vannføring i Droggebekken. Turen langs Droggebekken går for det meste langs en utydlig sti fram til Arnebrua, hvor det er mulig å krysse over til andre siden.


Videre oppover i ravindalen slynger Droggebekken seg nedover i strie strømmer og fossefall. Stedvis må man gå i bratt terreng langs Droggebekken. Nesten oppe ved Veslesjøen står restene etter sagbruket som i sin tid stor der. Det ble nedlagt i 1924.


Veslesjøen er et fint badevann om sommeren og har gode parkeringsmuligheter. Veslesjøen er også et godt utgangspunkt for mange fine skogsturer. I sørenden av Veslesjøen ligger restene etter et vannskianlegg som ble anlagt der og stod ferdig i 1972, beskrevet med et skilt langs Dragsjøvegen i nærheten av Dragsjøhytta.


Skogsturen langs Droggebekken og Veslesjøen er en del av en lengre skogstur som er gått sammen med Nes Turlag, men siden resten av turen stort sett er beskrevet tidligere, er denne turbeskrivelsen kun langs Droggebekken i ravinedalen og til sørenden av Veslesjøen.


Den totale lengden på skogsturen er 6,8 kilometer.

Flere poster i samme kategori