Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Skogsturen begynner ved Haga skytebane. Etter å ha parkert bilen på parkeringsplassen, går en sti inn i skogen på motsatt side av Finholtsjøveien. Denne stien følges oppover åsen. Stien er lett å følge og blåmerket, men er ikke skiltet før man kommer til Finholtsjøen.


Etter å ha gått over åsen i et lett og ikke altfor bratt terreng, kommer man igjen til Finholtsjøveien, som følges et lite stykke. Ved en parkeringsplass langs Finholtsjøveien står et skilt som viser at der starter Finholtsjørunden. Stien går inn i skogen og denne følges helt til Finholtsjøen viser seg.


Langs med Finholtsjøen, helt til demningen er det flere steder fine rasteplasser med fin utsikt ut på Finholtsjøen. Etter å ha passert demningen, går stien for det meste inne i skogen. Når man kommer til Vaskesjøen, går en sti ut på en holme som stikker ut i Vaskesjøen.


Der er det fine sittemuligheter og når anledningen byr seg, kan man også fyre opp bål der. Usikten ut på Vaskesjøen er også helt upåklagelig. Derfra går stien fortsatt et lite stykke inn i skogen til man kommer til en skogsvei. Denne følges et godt stykke, til skogkanten og over på sti.


Stien går langs med sjøene, ganske nært, først forbi Vaskesjøen og så til nordenden av Finholtsjøen. Derfra følges Finholtsjøveien et lite stykke enda en gang, før det bærer ut på sti igjen. Stien går først over et ganske stort hogstfelt, så inn i skogen på en tydelig og godt merket sti.


Etter et lite stykke langs med stien, dukker et skilt opp hvor det står Sølvila og 200 meter. Sølvila er et oppkomme inne i skogen og stien følges helt fram dit, og tilbake til stien som går over åsen. Stien over åsen går delvis i skog og på hogstfelt. Etter å ha fulgt stien over åsen, kommer man tilbake til skytebanen på Haga og parkeringsplassen.


Skogsturens lengde er på 10,7 kilometer.

Andre poster i samme kategori