Haga skytebane til Lintjennet, Mordermyra og Korpåsen

Skogsturen begynner ved parkeringsplassen på Haga skytebane. Der går en sti inn i skogen og opp på åsen på sørsiden av parkeringsplassen. Turen går hele tiden langs sti til Mordermyra. Ned mot Lintjennet bærer skogen preg av tidligere hogst, som forøvrig er en fin furuskog.

Det er ikke alle stier som er avmerket på kartet, noe en blir fort klar over etter å ha passert Fuglevindmåsan som ligger oppå åsen. Det er mange godt brukte stier i furuskogen som ligger på åsen. Ei lita tømmerhytte passeres inne i furuskogen som ligger ved en umerket sti.

Lintjennet ligger midt i er myr som bærer navnet Lintjennmåsan. Mordermyra bærer sitt navn med rette, for det er en skikkelig bløt myr. Tråkker man uti, kan det fort bli det siste man gjør. Etter å ha passert Mordermyra dukker Finholtsjøvegen opp. Den går fra Øvre Haga veg til Finholtsjøen.

Turen går et lite stykke langs med Finholtsjøvegen, fram til en liten parkeringsplass. Der går en blåmerket sti inn i skogen på venstre side av veien. Den følges til en annen sti og videre langs den til stien som går forbi Sølvila, ei ile/oppkomme i fjellet hvor vann kommer opp.

Fra Sølvila går stien videre til stien som går opp til Korpåsen. Stien følges opp på åsen og ned på andre siden til et merket stidele hvor den ene stien går til Stensrud. Den andre følges et lite stykke til en litt utydlig sti som tar av til venstre. Den følges så godt det lar seg gjøre ned til en eldre skogsvei.

Skogsveien ender i en snuplass i skogen og går videre over på en annen skogsvei/traktorvei til Østgårds huken, en gapahuk som ligger på åsen på nordsiden av Haga skytebane. Der er fin utsikt utover jordbrukslandskapet i Nes kommune. Stien går derfr ned til Haga skytebane.

Skogsturen fra start til slutt er 10,8 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori