Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

Ved Haga skytebane er det en parkeringsplass og i skogbrynet på vestsiden går det en sti inn i skogen. Den er ikke merket, men går opp på åsen til en skogsvei som fortsetter over åsen til Fuglevindemåsen. Over måsan går stien til skogen på andre siden.

Med mye regn blir måsan blaut, mens tørr ved tørke, så turen blir deretter. I sørenden av Fuglevindmåsan er det et kort stykke uten sti som går i et åpent og fint landskap. Etterhvert dukker et dyretråkk som følges til en blåmerket sti som kommer opp gjennom skogen.

Den blåmerkete stien følges over hele åsen i et terreng med mye flott skog og lite hogst. Helt i sør, ned mot Aulifallet åpner skogen seg på grunn av hogst. Skogsveien følges til Lærerinnestien som går i skogen fra Falltjennet. Der er det en demning før stien fortsetter på andre siden.

Mellom Falltjennet og Østre Tresjøen går Lærerinnestien i et lett kupert terreng på sti eller skogsvei. Bruer og klopper er satt opp over bekker og elver, noe Nes Turlag har sørget for med en imponerende innsats. Nes turlag sørger for at alle stiene i Nes kommune er tilgjengelie for alle.

Ved Østre Tresjøene er det flere steder fine sitteplasser med utsikt utover sjøen. På øst og sørsiden troner Tjuvknattene, med den søndre liggende i Aurskog-Høland. Ved Østre Tresjøen er det en flott en hengebru. Derfra går stien mot Follvelseter gjennom en skog som er preget av hogst.

Opp gjennom skogen følges et eldre maskinspor over det meste av åsen. Terrenget er greit å gå i og blåmerket helt fram til Follvelseter. Det siste stykket fram til Follvelseter går det på sti i skogen. Et klebersteinsbrudd er ved Follvelseter og derfra går Klebersteinsleden mot Kjerkehøgda.

Klebersteinsleden følges og siden stien opp til toppen av Kjerkehøgda. Ingen utsikt på Kjerkehøgda, bare et sammenrast utsiktstårn. Fra Kjerkehøgda går to stier til Fjellfoten. Den ene følges ned til skogsveien som går gjennom skogen fra Fjellfoten.

Stien går gjennom et lett terreng med myrer og fin furuskog. Ved Kjerkehøgda ligger myra Glomsen, den ene av to i området. I enden av grusveien fra Fjellfoten går mindre skogsveier andre steder. Turen går videre til den andre myra Glomsen i området. Den ligger øst for Korpåsen.

Opp til Korpåsen er den dårlig til tider gjenvokst sti, så da går turen litt i terrenget utenfor sti til en møter stien som går over Korpåsen. Stie følges i retning Finholtsjøen, men litt nede i lia går stien til Sølvila, som følges fram til Sølvila og videre langs med stien helt ned til Haga skytebane.

Turen er 22 kilometer lang i et varierende terreng med bekker, sjøer, myrer og skog.

Flere poster i samme kategori