Høgåsen og Langvatn

Skogsturen starter i Trangsrudvegen som er en vei som går langs med Sagstusjøen inn til Langvatn. Ved en liten parkeringsplass med noen gamle uthus, går en merket sti inn i skogen. Den er godt opptråkket og tydelig og går til en gammel finneboplass som heter Myrvika.

På Myrvika er det et lite hus og flere gamle bygg som låve, stabbur og uthus. Plassen har flere skilt som forteller litt om stedet. Stien går videre gjennom skogen, flere steder merket med skilt om steder fram til Høgåssetertjern og Høgåsseter, en eldre boplass bebodd fram til 1980-tallet.

Fra Høgåsseter går en skogsvei et lite stykke til en sti som går opp til Høgåsen. På vestsiden av Høgåsen er det et hogstfelt med et fint utsiktspunkt som kalles Danseberget. Der er det en kjempefin utsikt utover landskapet mot Sagstusjøen og store deler av Nes kommune.

Fra utsikspunktet kan man se helt til Romeriksåsen og Nordmarka i det fjerne. Stien går videre over åsen og ned til Langvatn. I sørenden av Langvatn er det en fin gapahuk med flott utsikt utover Langvatn. Stien går over en hengebru og inn i skogen og opp Langvasslia.

I Langvasslia er det flere skilt som forteller om tidligere boplasser. Stien går gjennom en skog som er lite preget av hogst og bærer preg av urskog med store trær. Øverst i Langsvasslia ligger enda en gammel finneboplass med rester av en godt bevart jordkjeller inne i skogen.

Over høydedraget ned mot Langvatn går stien i et fint terreng med fin skog. Vel nede ved Langvatn går stien forbi kurs og konferansesenteret Nes Villmarksforum. Stien fortsetter langs med Langvatn tilbake til Trangsrudvegen som følges et lite stykke tilbake til parkeringsplassen.

Skogsturens lengde er på 8,5 kilometer.

Flere poster i samme kategori