Klebersteinsbruddet ved Folvellseter

Langs med Dragsjøvegen ved Kjussetra er det parkeringsmuligheter for noen biler. Dragsjøvegen er en avgiftsbelagt vei. Derfra går veien forbi Kjussetra til Velta, en plass hvor det tidligere ble veltet tømmer.

Fra Velta går stien opp i skogen. Det står et stiskilt som viser til flere turmål, men denne turen går bare til Folvellseter. Etter å ha tråkket opp i skogen går stien i et lett terreng på sti helt fram til Folvellseter.

Stier krysser over skogsvei, forbi Skardtjenn, over hogstfelt og klopper før den til slutt når frem til Folvellseter. Der er det et større område med klebersteinsbrudd. Et brudd er ganske stort, som man kan gå inn i, mens andre er mindre og fylt med vann.

Fra Folvellseter går stiene i flere retninger, blant annet til Kjerkehøgda, Storlia og Østre Tresjøen. Terrenget rundt Folvelllseter er preget av hogst gjennom flere år, men stiene i området er holdt ved like.

Turen fra Kjussetra til Folvellseter er 2 kilometer lang. 

Flere poster i samme kategori