Røsåsen, Almåsen og Flæman

Skogsturen starter og slutter ved en liten parkeringsplass som ligger langs med Trangsrudvegen. Der går en sti inn i skogen mot Nilsstua og videre til Mørkholtet. Mørkholtet er en tidligere husmannsplass som ligger mellom Sagstusjøen og Røsåsen.

Fra Mørkholtet går stien, som er blåmerket gjennom skogen til en skogsvei hvor en stor stein ligger langs med skogsveien. Steinen kalles for Jasteinen og var et samlingssted i gamle dager for den lokale ungdommen. Den som fridde fikk gjerne sitt ja ved Jasteinen.

Fra Jasteinen går en tydelig merket sti over et hogstfelt fram til Kongsgården. Kongsgården er et hvilested i skogen med sitteplass for 30-40 mennesker og grillmuligheter. Kongsgården består av mange store kampesteiner som ble lagt igjen der etter siste istid.

Stien fra Kongsgården går videre opp ei bratt li til toppen av Røsåsen. På Røsåsen er det en fin plass med utsikt og en gapahuk. På Røsåsen er det flere stimuligheter som går til forskjellige steder i nærheten. Stien fra Røsåsen går ned til skogsveien som går forbi Flæman og Folbergsætra.

Fra skogsveien ved Folbergsætra går en ny sti opp i skogen og over Gråtendalsberget til Setermyra og Almåsen. Almåsen ligger på kommunedelet mellom Nes og Sør-Odal. Stien langs Almåsen går delvis i skog og langs med og på hogstfelt til Lortholva, eller Gullhaug som det het tidligere.

På Lortholva står et eldgammelt Lerketre som kan ha stått der siden plassen var bebygd. Fra Lortholva går stien ned gjennom en fin furuskog til en skogsvei som følges til en sti som går ned til Folbergsætra. Fra Folbergsætra går stien langs med Flæman. 

I skogen etter å ha gått forbi Flæman lå et sagbruk som het Peppervika sag, ei sag som var drevet av en lokomobil. Da saga var i drift på 1920-tallet, var det rundt 20 ansatte der. Stien går videre gjennom skogen til brua over Nilsstuåa og tilbake til Trangsrudvegen.

Skogsturens lengde er på 11,3 kilometer.

Flere poster i samme kategori