Slemdalen til Almåsen

Skogsturen fra Slemdalen til Almåsen begynner i enden av en grusvei som er i nærheten av Sæterstøa. Der er en snuplass hvor stien går oppover lia opp Merrabråtabakka. Stien går i skogen langs et hogstfelt og er ikke bratt. Vel oppe går stien over et eldre hogstfelt.

Den ender i en eldre gjengrodd skogsvei som følges til Hørjudalen hvor det er et stikryss med skilt. Der går stien til Setermyra som ligger ved Svarttjernhøgda. Fra Setermyra går stien videre opp til toppen av Almåsen. Stien opp dit går over et hogstfelt og opp til fylkesgrensa.

Fylkes- og kommunegrensa går på langs med Almåsen. Innlandet og Sør-Odal på den ene siden og Viken og Nes på den andre siden. Der er et stiskille med skilt og postkasse med ei gjestebok oppi hvor man etterlate signaturen sin, som et bevis på at man har vært der.

Ett par hundre meter inn i Sør-Odal er skogen hugget ned og der er utsikten helt fantastisk, man kan se til Skarnes, Storsjøen og enda lengre. Etter å ha sittet og beundret en stund, går man tilbake den samme stien ned til Setermyra. Der velges stien som går over Gråtendalsberget.

Etter å ha gått et lite stykke over hogstfeltet på Gråtendalsberget, skjærer man av mot høyre og går rett ned i skogen utenfor sti. Da kommer man til Store og Vesle Svarttjern. Etter å ha passert tjernene, åpenbarer en ny sti seg, som følges. Den er en gammel handelsvei over skogen.

Den gamle handelsveien som minner mer om en sti er merket og lett å følge. Den går ned til det samme dalsøkket i Hørjudalen som den andre stien gikk opp fra. Derfra går den videre ned til Slemdalen og Sæterstøa, som var målet for de som gikk den i sin tid fra Trangsrud, ved Langvatn.

​Skogsturen er i 8,7 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori