En runde over Tandbergfjellet

I enden av Tårnvegen går en sti opp i skogen. Den går til toppen av Tandbergfjellet, der hvor masta står og stien går derfra rett østover. Den stien går over Rustadåsen og ned til østsiden av Svarstadtjernet. Derfra går den i et terreng som er preget av hogst gjennom mange år.


Stien går i et greit terreng, og det er noen våte myrhøl noen steder, men noen av dem har klopper som det går fint å ta seg over. Vanntett fottøy er å anbefale på turen. Stien ender i en skogsvei som følges oppover og inn i skogen til en snuplass hvor stien opp til Svarstadtjernet går.


Det er ingen veldig bratte steder langs stien, men den går oppover mot tjernet hele tiden. Noen steder langs stien er det fin utsikt, der hvor det er hogstfelt. Ved vestsiden av Svarstadtjernet, der hvor stien kommer opp er det en grillplass og fin utsikt utover tjernet.


Fra Svarstadtjernet er det ikke langt å gå opp til toppen av Tandbergfjellet.

Turen er omtrent 5 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori