Fra vei til vei på Aulifeltet

Innerst i Granvegen går en sti inn i skogen. Etter å ha passert Damstokkmyra går stien opp og over åsen, til den kommer ned i dalsøkket før hogstfeltet som er godt synlig fra Aulifeltet. Derfra går stien over hogstfeltet og opp i skogen.


Det er ingen veldig bratte steder langs med stien, men den går oppover og den går nedover i et terreng som er greit å gå i. Ved snuplassen i enden av skogsveien, går en sti langs hogstfeltet et stykke før den bøyer av mot høyre og går opp til Svarstadåsen og Svarstadtjernet.


Fra Svarstadtjernet går stien på østsiden og ned i den lille dalen på nordsiden av tjernet og derfra opp til toppen av Tandbergfjellet og til Tårnvegen.


Turens lengde er omtrent 3 kilometer.

Flere poster i samme kategori