Fra vei til vei på Tandbergfjellet

Denne skogsturen går fra toppen av Tandbergfjellet, der hvor masta står. Så følger den langs med hogstfeltet et lite stykke før den går inn i skogen. Hele tiden går stien nedover i terrenget, som er lett å følge. Noen steder er det klopper over små bekker langs med stien.


Så deler stien seg og i stiskillet står en stolpjaktstolpe. Videre går den gjennom et rydningsfelt for skog, hvor det ligger igjen en del nedsagede bjørker som sikkert kan gjenbrukes som ved. Derfra kommer den inn på stien til Svarstadtjernet.


Rett før Svarstadtjernet bøyer stien av mot venstre og følger Svarstadåsen til nordenden av Svarstadtjernet. Derfra følges stien til Rustadåsen. Her går stien i et variert landskap med lett terreng til litt mer bakkete, men ikke krevende.

Vel framme i Skredderstuvegen er det ikke vanskelig å se hvor stien går inn i skogen, det er en blå pil i asfalten på gangveien som peker inn i skogen. Stien fra Skredderstuvegen er godt merket med påmalte blå merker på trær.


Turens lengde er på omtrent 3 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer