Fra vei til vei på Tandbergfjellet

Denne skogsturen går fra toppen av Tandbergfjellet, der hvor masta står. Så følger den langs med hogstfeltet et lite stykke før den går inn i skogen. Hele tiden går stien nedover i terrenget, som er lett å følge. Noen steder er det klopper over små bekker langs med stien.


Så deler stien seg og i stiskillet står en stolpjaktstolpe. Videre går den gjennom et rydningsfelt for skog, hvor det ligger igjen en del nedsagede bjørker som sikkert kan gjenbrukes som ved. Derfra kommer den inn på stien til Svarstadtjernet.


Rett før Svarstadtjernet bøyer stien av mot venstre og følger Svarstadåsen til nordenden av Svarstadtjernet. Derfra følges stien til Rustadåsen. Her går stien i et variert landskap med lett terreng til litt mer bakkete, men ikke krevende.

Vel framme i Skredderstuvegen er det ikke vanskelig å se hvor stien går inn i skogen, det er en blå pil i asfalten på gangveien som peker inn i skogen. Stien fra Skredderstuvegen er godt merket med påmalte blå merker på trær.


Turens lengde er på omtrent 3 kilometer.

Flere poster i samme kategori