Rustadbakken og Svarstadtjernet

Skogsturen begynner på toppen av Tandbergfjellet og følger stien et lite stykke før det bærer ut i terrenget utenfor sti. Etter å ha krysset bekken som renner ned til Svarstadtjernet fortsetter skogsturen til Rustadåsen og nedover lia. Etter å ha gått over hogstfeltet, kommer man til et utsiktspunkt.


Etter å ha tittet litt på utsikten mot Rustad gård og skogene i det fjerne, krysses en skogsvei og på over- og nedsiden av denne er restene av overrenna på Rustadbakken. Der finner man bolter og noen få stokker i terrenget. Fra hoppkulen på Rustadbakken er det flott utsikt utover jordbrukslandskapet i Nes.


Rustadbakken ble planlagt i begynnelsen av 1930-årene og byggingen av Rustadbakken begynte i 1934 og åpningsrennet i Rustadbakken ble holdt den 7. mars 1937. Det var en kvinne som het Tulla Bjerke fra Rånåsfoss som fikk æren av å åpne rennet. Det siste rennet i Rustadbakken ble avviklet i 1951 under Hagarennet.


Skogsturen fortsetter fra Rustadbakken opp lia utenfor sti til toppen av Rustadåsen. Der går stien som går over Rustadåsen og fortsetter ned til Svarstadtjernet. På folkemunne kalles Svarstadtjernet bare for Tjernet. Langs Svarstadtjernet går en bred og fin sti. Der går det stier på kryss og tvers.


Svarstadtjernet er et populært turmål for folk som er bosatt på Blaker, Rånåsfoss og Aulifeltet. Fra Svarstadtjernet går en bred og fin sti opp til toppen av Tandbergfjellet. Derfra går det stier til andre turmål i nærheten av Tandbergfjellet og Aulifeltet. Skogen på Rustadåsen ble skjært ned våren 2020.


Skogsturens lengde er på 3,2 kilometer.

Flere poster i samme kategori