Skogstur på Tandbergfjellet

Denne skogsturen, tar en runde rundt i terrenget på østsiden av Tandbergfjellet, langs med Rustadåsen. Åssiden er preget av hogstfelt som er både gamle og nye, men mye av den gjenværende furuskogen er intakt og fin å bevege seg i.


Målet for turen var å gå til en granskog som ligger(lå) mellom to gårder helt øst på åsen, men store deler av den var hugget ned. Dype spor i terrenget etter hogstmaskiner var det der. I hver ende av hogstfeltet var det rester av den flotte granskogen.


Det er ikke mange menneskeskapte stier i denne skogen, for det meste dyretråkk på kryss og tvers. På vei oppover åsen dukket en sti opp, men valgte et dyretråkk som gikk forbi et stup, som det ikke er mange av på Tandbergfjellet.


Turens lengde var omtrent 4 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer