Skogstur på Tandbergfjellet

Denne skogsturen, tar en runde rundt i terrenget på østsiden av Tandbergfjellet, langs med Rustadåsen. Åssiden er preget av hogstfelt som er både gamle og nye, men mye av den gjenværende furuskogen er intakt og fin å bevege seg i.


Målet for turen var å gå til en granskog som ligger(lå) mellom to gårder helt øst på åsen, men store deler av den var hugget ned. Dype spor i terrenget etter hogstmaskiner var det der. I hver ende av hogstfeltet var det rester av den flotte granskogen.


Det er ikke mange menneskeskapte stier i denne skogen, for det meste dyretråkk på kryss og tvers. På vei oppover åsen dukket en sti opp, men valgte et dyretråkk som gikk forbi et stup, som det ikke er mange av på Tandbergfjellet.


Turens lengde var omtrent 4 kilometer.

Flere poster i samme kategori