Tandbergfjellet til Fjuk skole

Turen fra Tandbergfjellet til Fjuk skole begynner i enden av Tårnvegen, der hvor stien går opp til masta på toppen av Tandbergfjellet. Derfra følges stien som går langs med Rustadåsen til sørenden av Svarstadtjernet. Man kan også gå på vestsiden til sørenden av Svarstadtjernet.

 

I sørenden av Svarstadtjernet følges "Lang trase" forbi stien som går av til Svardal (ikke skiltet). Drøyt 200 meter etter stiskillet, går en ny lite brukt sti av til venstre som går over Toreidfjellet og ned til Toreidveien. Etter å ha fulgt den rundt 400 meter kommer man til et hogstfelt.

 

Ved hogstfeltet ligger mange nedblåste trær overende og de kan passeres på venstre side, litt ut i terrenget utenfor sti. Straks de er passert, følges en driftsvei/skogsvei langs med hogstfeltets venstre ytterkant, mot skogen helt ned til Toreidveien og over denne, forbi Toreidgårdene.

 

Det er viktig å ikke gå bak låven på den nederste Toreidgården, for det er uteområde for dyrene på gården. Gårdsveien fortsetter ned og over Sloråa og opp og forbi Mjøluken gård. Der passeres et lite tjern langs med jordet og da er det ikke langt igjen til Fjuk skole.

 

Turens lengde er på 5,3 kilometer.

Flere poster i samme kategori