Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Skogsturen begynner i enden av Tårnvegen, på toppen av Tandbergfjellet. Der går en sti langs med boligfeltet, ned Damstokklia til Damstokkmyra. Derfra går det flere stier, men til høyre for gapahuken går en liten sti som følges til skogsveien som kommer fra Grenseveien.

Den følges opp i skogen til den deler seg, så går den litt mot høyre til en sti som går inn i skogen. Stien er lite brukt av gående, men noen har syklet og ridd der. Den kan bli bra hvis mange går der. Den går ned til kroken og går forbi et par dammer som ikke er avmerket på kartet.

Fra Kroken går en sti opp til åsen. Den er tydelig og fin, selv over hogstfeltet mot toppen av åsen. Den går en lite stykke langs åsen og inn i skogen. Der er et stiskille og stien til høyre går ned fra åsen igjen. Nede fra åsen, går en sti ned til lysløypa som kommer fra Rånåsfoss.

Stien går i lysløypa som følges noen få hundre meter, til en sti som går opp i skogen. Stien går i et variert og lett terreng. Det har vært en del hogst langs stien og den tette granskogen er livløs på bakken. Furuskogen er fin og åpen. Stien ender ved Larsrud.

Fra Larsrud går en bred og fin sti et stykke, til en mindre sti går av den brede og opp til toppen av Norddalsåsen. Stien over der er lite brukt, men enkel å følge. Etter å ha gått over åsen, går stien langs den et lite stykke til skogsveien som kommer fra Toreidveien på Blaker.

Skogsveien følges et par hundre meter til en sti som går opp i skogen og til toppen av Svarstadåsen. Oppe på toppen av åsen går stien først langs med til en sti som går et lite stykke ned før den går inn på en annen som går tilbake til toppen av Tandbergfjellet og tilbake til Tårnvegen.

Skogsturens lengde er på 6,7 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer