Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Skogsturen begynner i enden av Tårnvegen, på toppen av Tandbergfjellet. Der går en sti langs med boligfeltet, ned Damstokklia til Damstokkmyra. Derfra går det flere stier, men til høyre for gapahuken går en liten sti som følges til skogsveien som kommer fra Grenseveien.

Den følges opp i skogen til den deler seg, så går den litt mot høyre til en sti som går inn i skogen. Stien er lite brukt av gående, men noen har syklet og ridd der. Den kan bli bra hvis mange går der. Den går ned til kroken og går forbi et par dammer som ikke er avmerket på kartet.

Fra Kroken går en sti opp til åsen. Den er tydelig og fin, selv over hogstfeltet mot toppen av åsen. Den går en lite stykke langs åsen og inn i skogen. Der er et stiskille og stien til høyre går ned fra åsen igjen. Nede fra åsen, går en sti ned til lysløypa som kommer fra Rånåsfoss.

Stien går i lysløypa som følges noen få hundre meter, til en sti som går opp i skogen. Stien går i et variert og lett terreng. Det har vært en del hogst langs stien og den tette granskogen er livløs på bakken. Furuskogen er fin og åpen. Stien ender ved Larsrud.

Fra Larsrud går en bred og fin sti et stykke, til en mindre sti går av den brede og opp til toppen av Norddalsåsen. Stien over der er lite brukt, men enkel å følge. Etter å ha gått over åsen, går stien langs den et lite stykke til skogsveien som kommer fra Toreidveien på Blaker.

Skogsveien følges et par hundre meter til en sti som går opp i skogen og til toppen av Svarstadåsen. Oppe på toppen av åsen går stien først langs med til en sti som går et lite stykke ned før den går inn på en annen som går tilbake til toppen av Tandbergfjellet og tilbake til Tårnvegen.

Skogsturens lengde er på 6,7 kilometer.

Flere poster i samme kategori