Tandbergfjellet til Norddalsåsen

Skogsturen begynner i enden av Tårnvegen, der hvor stien opp til masta på Tandbergfjellet går fra. Derfra følges en bred sti ned til vestsiden av Svarstadtjernet. I nordenden av Svarstadtjernet er det en fin liten plass å sitte på og nyte tjernet i sin fulle lengde.


Derfra går en sti langs med tjernet til en fjellparti hvor det er en bålplass. En sti går opp til toppen av Svarstadåsen og bort til en liten gapahuk med fantastisk utsikt utover landskapet sørvest for Tandbergfjellet. Derfra følges en sti som går ned til snuplassen langs skogsveien.


Etter å ha gått litt over 100 meter nedover langs skogsveien, går en sti inn i skogen. Denne følges en halv kilometer, for så å gå litt langs en litt utydlig sti til neste sti som går over en liten høyde med flott furuskog. Derfra går stien ned til stien som går til Larsrud.


Den stien følges oppover, forbi hogstfeltet og over til åsen på østsiden av Rånåsfoss. Der går stien videre ned til Damstokkmyra. Fra Damstokkmyra går stien opp Damstokklia til toppen av Tandbergfjellet og tilbake til utgangspunktet for skogsturen.


Skogsturen er på 5,2 kilometer.

Flere poster i samme kategori