Tandbergfjellet til Skukstadåsen

Skogsturen begynner i enden av Tårnvegen, der hvor stien går opp til toppen av Tandbergfjellet. Stien følges langs med kommunegrensa mellom Lillestrøm og Nes ned Damstokklia, nesten ned til Damstokkmyra. Derfra går en annen sti langs høydedraget ovenfor Damstokkmyra.

 

Denne stien ender i skogsveien som går inn i skogen fra Toreidveien. Der går en bred og fin sti opp på vestsiden som følges til toppen, og der går enda en sti nedover mot Larsrud, men før man kommer dit går enda en sti opp på Norddalsåsen. På Norddalsåsen er det en fin furuskog.

 

Stien går over hele Norddalsåsen og ned til og forbi Skullerudmåsan. Etter å ha passert Skullerudmåsan går stien til Bråten, som ligger på østsiden av Norddalsåsen og der går gårdsveien ned til Toreidveien. Fra Toreidveien går turen langs med lysløypa og opp til skytebanen.

 

Ved parkeringsplassen på skytebanen til Blaker skytterlag går en sti inn i skogen, og ved første stikryss går en sti av til høyre som følges helt til jordekanten på nedsiden av Skukstadåsen, mot Blakerveien. Der går en annen sti opp på åsen til kobbergruva ved Skukstadmåsan.

 

Fra restene etter kobbergruva følges stien som går rundt det høyeste punktet på Skukstadåsen. Dette gjøres fordi, hvis det skytes på skytebanen, vil man ikke komme i skuddlinjen, slik man kan gjøre hvis stien over åsen velges istedenfor. Stien rundt åsen går i et spennende terreng.

 

Langs stien er en liten varde som inneholder hvite steiner som kan ha kommet fra et steinbruddd i nærheten. Noen av steinene inneholder glimmer/kråkesølv. Glimmer har vært brukt i industrien. Langs stien og forøvrig på hele åsen er det furutrær med tørre og krokete greiner.

 

Etter å ha passert det høyeste punktet på Skukstadåsen, går stien i retning standplass på skytebanen, til der hvor lysløypa er og lysløypa følges nedover dalen som deler Toreidåsen og Skukstadåsen. I enden av skogen går lysløypa i jordekanten ned til Toreid gård.

 

Fra den nederste Toreidgården følges gårdsveien opp til og over Toreidveien. Der går en vei inn som følges til hogstfeltet. Langs høyresiden av hogstfeltet går turen på driftsveien/traktorveien opp til skogen, hvor en sti går opp til Svarstadtjernet og toppen av Tandbergfjellet.

 

Skogsturens lengde er på 11,6 kilometer.

Andre poster i samme kategori