Alle bygdeborgene i Skogsbygda

Skogsturen som går til alle bygdeborgene i Skogsbygda begynner ved skihytta på Asakmoen. Det første stykket går langs vei, fram til der hvor stien opp til Skansen går. En god del av skogen på Skansen er borte, men på toppen av Skansen der hvor utsikten skal være, er det skog.


Fra Skansen går turen tilbake til skogsveien som følges til den ender i en liten parkeringsplass nedenfor speiderhytta. Derfra går en sti langs fjellet i nordøstlig retning til stien som går til Breimåsan. Den følges ned til måsan og langs stien i skogkanten på myra til Svarttjernet.


Stien fortsetter forbi Svarttjernet til et stikryss hvor det er ei lita rød hytte. Stien går forbi hytta til et nytt stikryss og der følges stien mot høyre. I svingen hvor bekken renner er det ut i terrenget og rett opp den bratte lia. Den følges opp på venstre del tll toppen og ned til Lindriktjernet.


Fra Lindriktjernet går en sti opp til Rudskulen i sørvestenden av myra. Opp en bakke og gjennom en trang passasje og derfra videre opp en liten dal til toppen av Rudskulen. Ved utsikten på Rudskulen går stien bratt nedover til et lite jorde og ei lita rød hytte.


Der går stien videre gjennom dalen mot Kongsrudtjernet og Finnbråten. Denne dalen er fuktig og våt så da er godt fottøy å anbefale. På Finnbråten er det rester etter et lite hus som har vært der og skog som ikke er tett og gjenvokst. Fra Finnbråten går stien videre opp til stikrysset ved Svarttjern.


Stien videre går på østsiden av Breimåsan, inne i skogen og helt fram til Branderudveien, som krysses for så å følge jordekanten og videre oppover i skogen på en gammel gjengrodd skogsvei. Dette er en del av 10-kilometers traseen for ski vinterstid.


Den følges et lite stykke inn på Tretjernsåsen til der hvor stien går mot Farshatten. Etter å ha gått gjennom skogen på sti går det litt på en skogsvei før det igjen går på sti helt opp til Farshatten. Etter å ha tittet litt på utsikten fra Farshatten, gåes den samme stien tilbake til den siste nedoverbakken.


På høyre side av stien er det ei myr som krysses og en sti fortsetter over åsen og ned til Røverhula. Stien er ikke tydlig hele veien, så litt i terrenget må til. Fra Røverhula går turen videre i terrenget ned til stien mot Blikkhytta og Tretjernet. Fra Tretjernet går turen videre inn til Tretjerndalen.


I enden av veien i Tretjerndalen er det en port i fjellet. Der går en ledning opp i skogen. Denne følges til en sti dukker opp. Der hvor de møtes er jettegryta på Hauglifjellet. Stien går opp til Dragonstien som går over Hauglifjellet, den følges ned til Asakmoen og videre tilbake til skihytta.


Skogsturen er 12,4 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori