Asakmoen rundt

Med utgangspunkt i skihytta på Asakmoen går denne turen en runde rundt sandtakene på Asakmoen. Turen går et lite stykke langs med Flaenveien før den går inn i skogen og følger en sti til der hvor lysløypa krysser. Derfra følger turen langs med en lokal vei til den krysser Branderudveien.


Så går turen et stykke langs med det eldste sandtaket, som i dag er gjenvokst med furuskog. Turen går så en liten tur opp i skogen mot et leirsted med lavo, og videre derfra ned til veien til renseanlegget, krysser den og ned i sandtaket og opp mot bebyggelsen på Asaktoppen.


Den siste delen av turen går over Branderudveien, følger en skogsvei ned til Asak kirkevei og følger den til gravhaugfeltet fra vikingtiden, langs med sandtaket og tilbake til skihytta på Asakmoen.


Turens lengde er på 2,4 kilometer.

Flere poster i samme kategori