Breimåsan

Breimåsan er ei stor myr som ligger i Skogsbygda. Den har gjennom tidene vært brukt til å ta ut måsa til forskjellig bruk. Tidligere sto det et torvhus her, men det har blitt borte for lengst.


"Torvhus var nødvendig i de deler av landet der torv ble benyttet til brensel. Torvtaking var ei arbeidsonn om våren, slik at torva kunne tørke i de mest nedbørsfattige ukene på forsommeren. Deretter måtte torva i hus, og vanligvis ble den tatt inn i et torvhus.


Torv tok mer plass enn ved og trakk lettere vann, så den måtte beskyttes mot regn og snø. De fleste steder langs kysten falt det normalt lite snø. Konstruksjonen ble ofte lettere i materialbruken.


Der der var mye og flat stein kunne det hende at den mest værutsatte sida ble forsterket med en dobbel steinmur. Denne ga ly for været og slapp samtidig gjennom luft, slik at tørkingen kunne fortsette.Brenning av torv er i dag lite utbredt, men kan kanskje oppleve en liten renessanse i disse miljøtider."


Teksten er i sin helhet kopiert fra Wikipedia


Nå ligger Breimåsan i Kongsrudtjern naturreservat som er opprettet for å beskytte amfibier. Fra Breimåsan kan man gå videre til Finnbråten, Rudskulen og Vinsnesskogen.

Andre poster i samme kategori

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Borstadkampen til Vardehøgda - Øysteins turside

Borstadkampen til Vardehøgda

Leave review
Skogsturen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Jølsenåsen - Øysteins turside

Jølsenåsen

Leave review
Skogsturen til Jølsenåsen går i en skog uten mange stier.
Les mer