Dammyra til Kumyra og Bjørnholen

Ved skytebanen på Dammyra er det godt med parkeringsplasser. Derfra er det flere turmuligheter. Denne turen går langs med høydedraget til Bæregtjernet, over hogstfelt på åsen. Fra Bæregtjernet går turen over til Dauingsdalen og Agntjennslia til Kumyra.


Ved Kumyra går en skogsvei til Ruserud. Denne turen kommer inn på den skogsveien etter å ha blitt gått delvis i terrenget fra Dammyra, langs åssiden i Agntjennslia. Ved Kumyra går en annen skogsvei inn i skogen på vestsiden og videre til Torvmåsan og Slåttemyra.


Fra Slåttemyra går en sti opp på høyden og gjennom skogen til høyspentlinja, som deler skogen mellom Ausen og Kikut. Høyspentlinja følges et lite stykke, så inn i skogen til det vestlige Ballerudtjern og videre opp til Bjørnholen. Fra Bjørnholen følges stien ned Borkedalslia og tilbake til Dammyra.


Skogsturens lengde er på 7,7 kilometer.

Flere poster i samme kategori