Dragsjøhytta til Lundbergåsen og Tretjenna

Med start og stopp ved Dragsjøhytta går denne skogsturen på skogsvei og sti. Fra Dragsjøhytta går stien ned til Dragsjøen, videre på nedsiden av demningen og opp til skogsveien som går langs med Dragsjøen. Der går en sti opp i skogen og opp til Lundbergåsen.


Oppe på Lundbergåsen er mye av skogen hugget ned og det er store flater med gamle og nye hogstfelt. Stien, som er blåmerket går over hele åsen. Den er stedvis litt vanskelig å se som følge av at hogstmaskiner har forandret landskapet litt, men kan følges ganske greit.


Ved utkanten av hogstfeltene i nærheten av Stuetjennet, går stien gjennom skog helt til man kommer til det sørligste Tretjennet. Der er det en fin rasteplass på østsiden av tjernet hvor det er bålplass og sittemulighet. Derfra følges stien til enden av tjernet og langs hele vestsiden.


Langs den sørligste delen av det midtre Tretjennet er det vått og myrete, så godt fottøy er å anbefale. Ved dette tjernet er det på vestsiden et stikryss. Der følges en rødmerket sti ned til skogsveien som går langs Dragsjøen. Denne følges tilbake til utgangspunktet ved Dragsjøhytta.


Skogsturen er 8,1 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori