Dragsjøhytta til Lundbergåsen og Tretjenna

Med start og stopp ved Dragsjøhytta går denne skogsturen på skogsvei og sti. Fra Dragsjøhytta går stien ned til Dragsjøen, videre på nedsiden av demningen og opp til skogsveien som går langs med Dragsjøen. Der går en sti opp i skogen og opp til Lundbergåsen.


Oppe på Lundbergåsen er mye av skogen hugget ned og det er store flater med gamle og nye hogstfelt. Stien, som er blåmerket går over hele åsen. Den er stedvis litt vanskelig å se som følge av at hogstmaskiner har forandret landskapet litt, men kan følges ganske greit.


Ved utkanten av hogstfeltene i nærheten av Stuetjennet, går stien gjennom skog helt til man kommer til det sørligste Tretjennet. Der er det en fin rasteplass på østsiden av tjernet hvor det er bålplass og sittemulighet. Derfra følges stien til enden av tjernet og langs hele vestsiden.


Langs den sørligste delen av det midtre Tretjennet er det vått og myrete, så godt fottøy er å anbefale. Ved dette tjernet er det på vestsiden et stikryss. Der følges en rødmerket sti ned til skogsveien som går langs Dragsjøen. Denne følges tilbake til utgangspunktet ved Dragsjøhytta.


Skogsturen er 8,1 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer