Finnbråten

Finnbråten er en av de tidligere husmannsplassene i Skogsbygda. Her har det vært bosetning siden 1700-tallet. Den siste husmannen som bodde her, døde i 1907. Nå ligger Finnbråten øde og forlatt i Konsrudtjern naturreservat. Her er det stille og behagelig å være.

I tilknytning til Finnbråten, finner vi Gullerud litt på nordsiden. Der kan man tydelig se at et jorde har vært i bruk. For å komme seg til Finnbråten er det ikke så mange mulighetene. Det er bare en gammel skogsvei som går ned til Finnbråten og den kommer fra området ved Svarttjernet.

Der er det et lite stiskille med stier som kommer fra to utgangspunkt, begge ved Branderudveien og ikke så langt fra hverandre. Den ene går over Breimåsan, mens den andre følger en gammel skogsvei som kan være en gammel ferdselsåre mellom Skogsbygda og Åkrene.


I nærheten av Finnbråten er Rudskulen, en ås som ligger på grensa mellom Fet og Skedsmo. Her er det rester etter en bygdborg fra folkevandringstiden, for rundt 1500 år siden. På nordsiden av Rudskulen ligger Lindriktjern, et ganske utilgjengelig tjern i et bratt og vilt terreng.


Kongsrudtjern naturreservat ble opprettet for å verne om storsalamander, som det er mye av der i alle artene. Kongsrudtjernet er også hekkeplass for mange rødlistede fuglearter. Kongsrudtjernet ligger øst for Finnbråten, på nedsiden av den tidligere husmannsplassen.

Skogsturen til Finnbråten

Ved innkjøringen til Torgenrud gård, går en sti innover i skogen (parkering ved innkjøringen er ikke tillatt, siden veien er privat, så parkering må bli ved Stampetjernet eller Skihytta). Den går til Breimåsan. Fra Breimåsan går stien videre forbi Svarttjern og til et stikryss.

Rett fram i første og ned til venstre i andre stikryss. Stien følges videre nedover til man kommer til Finnbråten, en lysning i skogen. I motsatt ende for der hvor stien kommer ned, kan man i en treklynge se at et lite bygg har stått. Stien fortsetter forbi Finnbråten til Skogen og Ødegården.

Beboere på Finnbråten

Det har vært beboere tidligere på Finnbråten enn 1860, men deres historie gjengis ikke her. Det kan man eventuelt lese om hos Nasjonalbiblioteket.


I bygdeboka for Skedsmo, del 2 utgitt i 1950-52 av Halvard Haavelmo står det at ved folketellingen i 1865 bodde Johan Johnsen på Finnbråten, født i Skedsmo på Kongsrud i 1829 som yngst i en søskenflokk på ni barn. Han var sønn av John Johnsen som var husmann der, som før hadde bodd på Kopperud.


Da John sluttet som husmann på Kongsrud i 1860 ble de hus han hadde der flyttet til Finnbråten, fordi sønnen Johan bodde der. Johan Johnsen var gift med Anne Andersdatter og fikk syv barn. Johan var den siste husmann som bodde på Finnbråten. Han døde i 1907.


Hans sønn Lauritz Johansen drev rundt som tømmermann. Hans største interesse var å skrive vers. Han har således skrevet om sitt hjem i skogskroken. Et sted sier han: "O, du sollyste strede, solbedekte fjell og li, hvor jeg i min barndom kvede, det i mitt liv vil minne bli."


Johan Johnsen Finnbråten var en særs dyktig tømmermann. Det ble ofte lang arbeidsdag. Han gikk helt til Christiania (som Oslo het den gang) hvor han tømret. På vinterstid tok han avsted tidlig mandag morgen innover til byen. Han brukte truger fram til Asak og videre langs landevegen.

Så var det å arbeide hardt hele uka til lørdagskvelden kom. Da bar det hjemover igjen den samme vegen til Finnbråten hvor kone og barn ventet ham. Og da var det glede i stua på Finnbråten. Slitet fra tømra og etter den lange, dårlige vegen var glemt. Det var helg.


Finnbåten er nå øde. Den gamle hustomta der Lauritz lekte og rimet sine første vers, er nå grodd til med lauvskog. Jorden har blitt drevet av Torgenruds eier, men ligger nå i Kongsrudtjern naturreservat.

Flere poster i samme kategori