Glommalangs fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Ved Nystua Skårer i Fet er det en liten parkeringsplass for noen få biler. Der starter Taterstigen som går langs med Glomma til Mellomhammeren i Sørum. Langs med Taterstigen er det flere informasjonsskilt om tidligere boplasser langs med Glomma. Bråten og Kikut er to av dem.


Ved det gamle kommunedelet mellom Fet og Sørum renner Kikutbekken ut i Glomma. Den kommer fra Skjortebytta oppi skogen. Kikut er navnet på to tidligere boplasser, én på Fetsiden og en på Sørumsiden. På Sørumsiden var det tidligere velteplass for tømmer som endte i Glomma.


Fra Mellomhammeren til brua som går over der hvor Rømua renner ut er det vei som turen går langs med. Taterstigen fortsetter oppe i skogkanten til Nordre Hammeren og videre. Ved utløpet av Rømua ble det i 1995 funnet en stokkebåt som var mer enn 2000 år gammel og den har fått navnet Sørumsbåten.


Fra Nordre Hammeren går turen i utmark hvor det ikke er skikkelig sti, snarere et dyretråkk et godt stykke. Ved en rasteplass blir turen bedre å gå, langs etter en skogsvei ved Glomma. Derfra går turen videre til enden ved Bingsfoss. Langs dette stykket er det flere historiske markeringer.


Fra Hammeren og helt til Bingsfoss er det flere steder satt opp informasjonsskilt som forklarer det historiske langs Glomma, fra tømmerfløting til fiskemuligheter, tømmerlenser, stokkebåten, beitemark, tidligere boplasser, historiske hendelser og helleristninger.


Turens lengde er på 8,6 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer