Heiarunden

Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet. Med utgangspunkt ved den gamle husmannsplassen Skauen som ligger ved Hvaltjern er dette en fin runde i et historisk landskap. Flere steder langs med runden er det rester etter tidligere boplasser, samt en historisk hendelse.


I den sørvestlige delen av Heia er det en demning som demmer opp tjernet. Der er det en bro over demningen. Etter noen hundre meter i terrenget kommer man til ei lita kløft hvor det er risset inn årstallet 1794. Dette ligger langs med svenskeruta som var veien svenskehæren kom.


Godt over halvveis rundt tjernet kommer man til en odde hvor det er satt opp en stor og fin gapahuk. Derfra går turen til videre langs med Heia til en utfylling hvor det er ei bru som heter Februa. Den ble i gamle dager brukt til å føre kveget over.


Runden er på 5,6 kilometer og går i et ganske lett terreng.

Flere poster i samme kategori