Jølsenåsen

Jølsenåsen ligger i et vilt og ulendt terreng uten altfor mange stier. På sydsiden av Jølsenåsen går en sti et stykke oppover før den forsvinner litt før toppen av åsen. Mellom Hotvettjernet og Jølsenåsen ligger Askedalen.


Der er det en eldre gjengrodd skogsvei fra Steindalen som kan følges et stykke eller man kan gå over åsen fra Hotvettjernet til Askedalen hvor stien opp til Jølsenåsen går til toppen av åsen.


Oppe på selve Jølsenåsen er det delvis utsikt, men ettersom skogen vokser til igjen blir mer og mer av utsikten borte. Da jeg var der for første gang i 1992, var det ikke lenge siden skogen hadde blitt hugget, så da var utsikten veldig bra.


Et bilde viser østsiden av Jølsenåsen, sett fra Veståsen. Det er synlig bratt terreng stedvis langs østsiden av Jølsenåsen.


Turen som ligger på UT.no går lenger enn bare til Jølsenåsen. Den går også til Rudskulen, Svarttjernet, Breimåsan og tilbake til utgangspunktet ved skihytta på Asakmoen.


Det er gratis parkeringsmuligheter ved skihytta på Asakmoen. Flaenveien videre til pistolskytebanen er delvis privat og skal ikke kjøres på, med mindre det er avtalt og man skal til pistolskytebanen som ligger ved Korpåsen.

Flere poster i samme kategori