Jølsenåsen

Jølsenåsen ligger i et vilt og ulendt terreng uten altfor mange stier. På sydsiden går en sti et stykke oppover før den forsvinner litt før toppen av åsen. Mellom Hotvettjernet og Jølsenåsen ligger Askedalen.


Der er det en eldre gjengrodd skogsvei som kan følges et stykke eller man kan gå over åsen fra Hotvettjernet til Askedalen hvor stien opp til Jølsenåsen befinner seg.


Oppe på selve Jølsenåsen er det delvis utsikt, men ettersom skogen vokser til igjen blir mer og mer av utsikten borte. Da jeg var der for første gang i 1992, var det ikke lenge siden skogen hadde blitt hugget, så da var utsikten veldig bra.


Bildet viser østsiden av Jølsenåsen, sett fra Veståsen. Det er synlig bratt terreng stedvis langs med Jølsenåsen.


Turen som ligger på UT.no går lenger enn bare til Jølsenåsen. Den går også til Rudskulen, Svarttjernet, Breimåsan og tilbake til utgangspunktet ved skihytta på Asakmoen.


Det er gratis parkeringsmuligheter ved skihytta på Asakmoen. Veien videre til skytebanen er delvis privat og bør ikke kjøres på, så da blir turen litt lenger.

Andre poster i samme kategori