Langs Glomma fra Rånåsfoss til Fetsund over skogen

Skogsturen begynner ved parkeringsplassen på vestsiden av Rånåsfoss bru. Derfra går den forbi Rånåsfoss dam og nedover langs Glomma til Bingsfoss, videre ned til Nordre Hammeren gård, for så å gå opp i skogen og følge høydedraget ned til Fetsund.


Langs med Glomma fra Rånåsfoss går stien i et lett terreng helt inntil elva. Den går langs strender og over svaberg, til den kommer inn i skogen når man nærmer seg Bingsfoss. Der går stien på en grusvei for gående og syklende et stykke nedover langs Glomma.


Det siste stykket langs elva, går i et utmarksområde med smale stier i skråningen ned mot Glomma. Hele tiden er det fin utsikt utover landskapet. Når man kommer til der hvor Rømua renner ut i Glomma, går det en grusvei opp i skogen forbi Nordre Hammeren gård.


Denne følges et stykke til man kommer til et stikryss og der går en bratt skogsvei/tømmervei opp og over Korpefjellet. På det høyeste punktet på Korpefjellet et det et utsiktspunkt med flott utsikt mot Glomma og Sørumsand, med omkringliggende kulturlandskap.


Etter å ha passert hogstfeltet som ligger langs kulturstien som går over Korpeberget, kommer man til stien som går opp til Røysa og Agnetjernet. Agnetjernet ligger i Agntjennslia og stien går bratt opp til Pussemyra og videre til Ruserud, Lenmåsan og Kohinor.


Fra Kohinor går en eldre skogsvei/tømmervei nedover åsen, forbi Kumyra og ned til skogsveien som kommer fra Skårergårdene. Ved enden av skogsveien er en snuplass og der står en stor, flott gapahuk. Skogsveien følges nedover til skogsveien som går til Småtjerna.


Skogsveien mot Småtjerna ender i en snuplass og der går stien til Rakkermåsan opp. Stien til Rakkermåsan går over et eldre hogstfelt som er i ferd med å gro igjen. Vel oppe på Rakkermåsan, går stien tvers over myra og ned Rakkermåsalia til Faldalen og Faldalsveien. Da er det ikke langt igjen til Fetsund.


Skogturen har en lengde på 24 kilometer.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst...
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha...
Les mer