Langs Glomma fra Rånåsfoss til Leirsund over skogen

Skogsturen begynner ved parkeringsplassen som ligger ved Rånåsfoss bru, hengebrua over Glomma ved Rånåsfoss jernbanestasjon. Mellom Rånåsfoss og Bingsfoss går den en sti langs Glomma i et lett og greit terreng med skog på den ene siden. Skogen har noen steder preg av å være gammel.


Underveis til Bingsfoss går stien over noen bruer hvor det er ravinedaler. Framme ved Bingsfoss må bilveien krysses før ferden fortsetter på den godt tilrettelagte og flotte gangveien videre nedover langs Glomma et stykke. Ved Bingsfoss står det en rekke informasjonsplakater.


Disse plakatene gir informasjon om historiske hendelser langt tilbake i tid, fra steinalder til bronsealder, jernalder, middelalder og mer moderne tid. En rekke steder langs Glomma nedover herfra er det også hengebruer over ravinedaler som strekker seg ut mot Glomma.


Der hvor elven Rømua renner ut i Glomma ble det i 1995 funnet en mer enn 2000 år gammel stokkebåt. Derfra går skogsturen opp i åsen, forbi Nordre Hammeren gård og til Bæregtjernet, en tidligere drikkevannskilde for beboere i Lørenfalletområdet, før vannet fra Glomma ble tatt i bruk.


På høyden ovenfor Bæregtjernet ligger Pussemyra, med Ruserudhytta ovenfor. Derfra går stien over til Lenmåsan. Langs stien som går over Lenmåsan ligger en stein som markerer det gamle kommunedelet mellom Skedsmo og Sørum, som nå ligger i Lillestrøm kommune.


Etter å ha passert Bølerposten, går skogsturen videre forbi Ballerudtjerna til Bjørnholen. Bjørnholen ligger på Hammarsåsen og er det høyeste punktet i Sørum. Derfra går skogsturen ned Kopperudlia til Stampetjernet. Fra Stampetjernet følges samme rute som til Farshatten.


Ved Nilserud, en liten plass ovenfor Stampetjernet deler stien seg og den til høyre går til Farshatten, mens denne skogsturen går rett fram til Tretjernet. Litt før Tretjernet ligger Blikkhytta, en hogsthytte fra 1950-tallet. Skogsturen går langs med Tretjernet til Tretjerndalen.


Det går en vei inne i Tretjerndalen som butter i en port i Hauglifjellet, Bak denne porten ligger renseanlegget for vannet som kommer fra Glomma. Derfra går en sti ned til Tretjernet, og opp en bratt bakke til Dragonstien, som går fra Asakmoen til Ausen. Dragonstien følges mot Asakmoen.


Etter å ha gått et lite stykke, kommer man til et stikryss og der går stien av til høyre og opp til toppen av Hauglifjellet og ned på andre siden. Derfra går stien opp på den vestlige delen av Hauglifjellet og ned åssiden til Asak skole. Nesten nede ved skolen går stien av til høyre og ender ved Branderudveien.


Branderudveien følges nedover mot Leirsund sentrum, først langs den gamle delen, gamleveien ned til Bakkejordet som den gamle plassen het før rekkehusene ble bygget i Orreveien. Derfra følges Branderudveien helt ned til Leirsund og jernbaneholdeplassen på Hovedbanen.


Total lengde på denne skogsturen er 22 kilometer.

Flere poster i samme kategori