Orderudfeltet til Igletjern

Skogsturen fra Orderudfeltet til Igletjern starter fra en liten parkeringsplass på Bråtan som ligger langs med Orderudveien. Der går stien over et jorde før den går inn i skogen. Første del er en skogsvei som følges til det første merkete krysset. Der går stien til venstre.

Den følges opp til Oleruddammen, en oppdemmet dam inne i skogen. Turen går videre derfra og opp gjennom furuskogen på en godt opptråkket og merket sti. Stien går helt opp til Breidmåsan. Der er det flere stimuligheter i mange forskjellige retninger.

Ved Breidmåsan er det flere steder fine sitteplasser med bålmuligheter og utsikt utover Breidmåsan. Turen fortsetter videre på en bred og fin sti langs med Breidmåsan til et hogstfelt. Der går den godt opptråkkete og merkete stien over hogstfeltet til en skogsvei.

Skogsveien følges et lite stykke før en ny sti går oppover åsen, delvis på hogstfelt og delvis i furuskog. Noen steder er det fin utsikt utover landskapet. Oppe på åsen er det noen steder myrpartier hvor det ligger klopper som man går på. På Igletjernhøgda ender en annen skogsvei.

Derfra går stien videre østover over Igletjernhøgda til Igletjern. Ved Igletjern er det en fin rasteplass med bålplass. Igletjern ligger litt ned i terrenget med skog rundt. På andre siden av Igletjern står ei hytte. Turen videre fra Igletjern går samme vei litt tilbake, til skogsveien.

Fra skogsveien på Igletjernhøgda går stien på en eldre skogsvei et stykke til Fossummåsan og forbi. Stedvis der er det litt vått. Etter å ha passert Fossummåsan går stien i et lett terreng gjennom skogen til Klovehøgda. På Klovehøgda er det tett furuskog og ingen utsikt.

Fra Klovehøgda går turen på sti, bratt ned i terrenget mot Varsjøen. Ved Varsjøen går en skogsvei som følges et stykke til den går over på en sti som går til Breidmåsan. I vestenden av Breidmåsan er et stidele med flere valg, men stien som går til skogsveien fra Lystadmoen velges.

Langs med denne skogsveien ligger Damtjern, et lite og pent tjern inne i skogen. Fra Damtjern går stien opp til Olerudåsen. På toppen av Olerudåsen står ei privateid hytte og rett etter den er det anlagt en bålplass med sittemuligheter. Der er utsikten fantastisk.

Skogen på toppen av Olerudåsen er for det meste hugget ned, så utsikten derfra er utover Romerikssletta mot Gardermoen og områdene rundt. Man kan se helt til Mistberget ved Minnesund også. En skogsvei går fra Olerudåsen og ned til utgangspunktet for turen.

Skogsturen er 12 kilometer lang.

Flere poster i samme kategori