Røverhula

Røverhula ligger bortgjemt men ikke utilgjengelig på sydsiden av Ausenfjellet. Området er preget av spredt skog med myrpartier innimellom. Ved Røverhula er terrenget bratt og vilt. Selve hula eller grotta ligger litt opp i fjellveggen. Det er satt opp en hjemmesnekra stega der.


Den letteste måten å gå til Røverhula er langs med stien fra Tretjernet. Rundt hundre meter før Røverhula blir stien litt utydelig, men der er det viktig å holde mot høyre ellers har man lett for å gå forbi og ikke finne Røverhula.


Fra Ausenfjellsiden har stien blitt borte under et hogstfelt og ny skog. Siden Ausenfjell industriområde skal utvides, blir det nok ikke mye trafikk den veien over skogen av turgårere.


Kartet viser turen som en runde til Farshatten og tilbake til Stampetjernet, og går forbi Røverhula. Turen som ligger på UT.no er en større runde, men kan brukes fram til Røverhula.

Flere poster i samme kategori