Rudskulen

Rudskulen ligger på grensa mellom Fet og Skedsmo. Den har rester etter en bygdeborg som lå der i folkevandringstiden, for drøyt 1500 år siden. Rudskulen er én av tre åser i Skogsbygda som har bygdeborgrester.


Rudskulen ligger ganske så utilgjengelig med få stier i området. Den eneste stien som lar seg følge går opp på Rudskulen fra Fetsiden. Den er bratt og blir enda brattere når den nærmer seg toppen av Rudskulen.


På Skedsmosiden av Rudskulen var det en sti en gang, men den ligger under mange nedblåste trær som ikke blir fjernet, siden de ligger inne i Kongsrudtjern naturreservat.


For å komme seg opp til Rudskulen fra Skedsmo, må man ut i terrenget. Den beste ruta går opp på høydedraget lengst øst. Da kommer man opp der hvor det er stupbratt ned, men må holde litt mot vest for å komme til Rudskulen.


En annen rute opp er å gå opp der hvor en liten bekk renner ned i svingen på skogsveien mot utkanten av skogen. Hold litt til høyre og gå opp den bratte lia og følg over åsen og ned på andre siden til tjernet.


Tjernet som ligger nedenfor Rudskulen, på Skedsmosiden heter Lindriktjern. Med få eller ingen stier i området er også Lindriktjern ganske utilgjengelig. Terrenget forøvrig rundt Rudskulen er bratt og vilt.

Turen som ligger beskrevet på UT.no er litt lenger, men kan fint brukes fram til Breimåsan, Finnbråten og Rudskulen.

Andre poster i samme kategori

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Skriv en anmeldelse
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Skithytta til Asaklandet - Øysteins turside

Skihytta til Asaklandet

Skriv en anmeldelse
Turen går mest langs vei fra skihytta på Asakmoen til Asaklandet.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Jølsenåsen - Øysteins turside

Jølsenåsen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Jølsenåsen går i en skog uten mange stier.
Les mer
Asakrunden - Øysteins turside

Asakrunden

Skriv en anmeldelse
Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer