Rudskulen

Rudskulen ligger på grensa mellom Fet og Skedsmo. Den har rester etter en bygdeborg som lå der i folkevandringstiden, for drøyt 1500 år siden. Rudskulen er én av tre åser i Skogsbygda som har bygdeborgrester.


Rudskulen ligger ganske så utilgjengelig med få stier i området. Den eneste stien som lar seg følge går opp på Rudskulen fra Fetsiden. Den er bratt og blir enda brattere når den nærmer seg toppen av Rudskulen.


På Skedsmosiden av Rudskulen var det en sti en gang, men den ligger under mange nedblåste trær som ikke blir fjernet, siden de ligger inne i Kongsrudtjern naturreservat.


For å komme seg opp til Rudskulen fra Skedsmo, må man ut i terrenget. Den beste ruta går opp på høydedraget lengst øst. Da kommer man opp der hvor det er stupbratt ned, men må holde litt mot vest for å komme til Rudskulen.


En annen rute opp er å gå opp der hvor en liten bekk renner ned i svingen på skogsveien mot utkanten av skogen. Hold litt til høyre og gå opp den bratte lia og følg over åsen og ned på andre siden til tjernet.


Tjernet som ligger nedenfor Rudskulen, på Skedsmosiden heter Lindriktjern. Med få eller ingen stier i området er også Lindriktjern ganske utilgjengelig. Terrenget forøvrig rundt Rudskulen er bratt og vilt.

Turen som ligger beskrevet på UT.no er litt lenger, men kan fint brukes fram til Breimåsan, Finnbråten og Rudskulen.

Andre poster i samme kategori

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Borstadkampen til Vardehøgda - Øysteins turside

Borstadkampen til Vardehøgda

Leave review
Skogsturen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Jølsenåsen - Øysteins turside

Jølsenåsen

Leave review
Skogsturen til Jølsenåsen går i en skog uten mange stier.
Les mer