Ruserud

For å gå til Ruserud er korteste stien fra Mellomhammeren, opp til Korpefjellet og videre derfra til Røysa, Agnetjernet og Pussemyra.


Ruserudhytta ligger på en liten høyde ovenfor Pussemyra og stien som går over den passerer forbi Ruserud, enten ned til Kumyra og Skårer eller over Lenmåsan og til Bjørnholen.


"Ruserud er ei hytte med utebod som står på åsen ovenfor Pussemyra. I 1932 ble det bygd ei hytte ved Pusemyra, først kalt Puserud som ganske snart ble forandret til Ruserud."


Denne informasjonen om Puserud befinner seg hos Nasjonalbiblioteket. Selv om mye av skogen er hugget, virker det som det er stille og fredelig der.


I nærheten av Ruserud er det en liten dal som blir kalt for Dauingsdalen og det navnet har den etter at en død mann ble funnet der under andre verdenskrig.

Flere poster i samme kategori