Sagstusjøen til Høgåsen

I Trangsrudvegen er det en liten parkeringplass for noen få biler. Etter noen titalls meter opp langs veien, går en sti inn i skogen. Stien er blåmerket og lett å følge. Terrenget er lett å ta seg fram i med åpne hogstfelt innimellom. Tidligere husmannsplasser er merket med informasjonsskilt.


Etter å ha gått ett par kilometer, kommer man til Høgåsseter, hvor det tidligere har vært seterdrift, men dette opphørte i 1860. Fra Høgåsseter følges en skogsvei oppover til man kommer til et hogstfelt. Der går den blåmerkete stien over hogstfeltet, rett over ei blautmyr.


For å unngå blautmyra lønner det seg å holde til høyre for så å ta inn på den blåmerkete stien igjen litt lenger opp. Der er det flott utsikt utover landskapet i Nes. Stien fortsetter videre oppover til toppen av Høgåsen. Der har det stått et utsiktstårn, men er nå rast sammen.


Etter Høgåsen følges høydedraget gjennom skog og over hogstfelt til man kommer til Storlia, en plass innpå skogen. Der er det også flott utsikt utover landskapet og en fin plass å nyte medbrakt niste. Fra Storlia går skogsturen videre tilbake til utgangspunktet delvis på sti og skogsvei. Langs skogsveien tas en avstikker til Sprutberget, et 3 meter høyt fossefall som ble brukt som badested på 1950-tallet.


Skogsturen er på drøyt 7 kilometer.

Flere poster i samme kategori