Seteråsen og Taterstigen

Både Seteråsen og Taterstigen ligger i et område med mye kulturminner. Langs med Glomma, der hvor Taterstigen går har det bodd mennesker i lange tider og de har gjerne bodd på husmannsplasser underlagt en større gård i nærheten.


På Seteråsen ligger Seterheim, en plass som er preget av forfall, selv om det lille "hovedhuset" fortsatt står rimelig greit er ikke uthuset av samme standard. Et lite utetoalett er det bak en bergvegg i retning gravrøysfeltet.


Gravrøysfeltet på Seteråsen består av fem enkeltgraver av forskjellig kvalitet, dvs. noen er utgravet og kan ha vært brukt som skytestillinger i forbindelse med forsvaret av Norge mot svenskene på begynnelsen av 1800-tallet.


På grensa til Sørum ligger Setra, en gammel boplass med rester etter to husmannsplasser. En annen husmannsplass i samme område er Kikut. De som bodde der hadde gjerne jobb som skogsarbeider eller fløter.


I lange tider har det vært tatt ut tømmer fra skogene og ved Kikut var det velteplass for tømmer før det ble sendt ut i Glomma. Elven har vært brukt av mennesker som har bodd langs den i tusenvis av år, noe stokkebåten minner oss om.


Stokkebåten ble funnet ved utløpet av Rømua i 1995 og er mer enn 2000 år gammel. I andre enden av Taterstigen ligger Kvennhusevja med små demninger oppover i bekken, brukt for å samle vann nok til å drive ei kvern på 1800-tallet.

Andre poster i samme kategori

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Skriv en anmeldelse
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Skithytta til Asaklandet - Øysteins turside

Skihytta til Asaklandet

Skriv en anmeldelse
Turen går mest langs vei fra skihytta på Asakmoen til Asaklandet.
Les mer
Jølsenåsen - Øysteins turside

Jølsenåsen

Skriv en anmeldelse
Skogsturen til Jølsenåsen går i en skog uten mange stier.
Les mer
Asakrunden - Øysteins turside

Asakrunden

Skriv en anmeldelse
Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer