Seteråsen og Taterstigen

Både Seteråsen og Taterstigen ligger i et område med mye kulturminner. Langs med Glomma, der hvor Taterstigen går har det bodd mennesker i lange tider og de har gjerne bodd på husmannsplasser underlagt en større gård i nærheten.


På Seteråsen ligger Seterheim, en plass som er preget av forfall, selv om det lille "hovedhuset" fortsatt står rimelig greit er ikke uthuset av samme standard. Et lite utetoalett er det bak en bergvegg i retning gravrøysfeltet.


Gravrøysfeltet på Seteråsen består av fem enkeltgraver av forskjellig kvalitet, dvs. noen er utgravet og kan ha vært brukt som skytestillinger i forbindelse med forsvaret av Norge mot svenskene på begynnelsen av 1800-tallet.


På grensa til Sørum ligger Setra, en gammel boplass med rester etter to husmannsplasser. En annen husmannsplass i samme område er Kikut. De som bodde der hadde gjerne jobb som skogsarbeider eller fløter.


I lange tider har det vært tatt ut tømmer fra skogene og ved Kikut var det velteplass for tømmer før det ble sendt ut i Glomma. Elven har vært brukt av mennesker som har bodd langs den i tusenvis av år, noe stokkebåten minner oss om.


Stokkebåten ble funnet ved utløpet av Rømua i 1995 og er mer enn 2000 år gammel. I andre enden av Taterstigen ligger Kvennhusevja med små demninger oppover i bekken, brukt for å samle vann nok til å drive ei kvern på 1800-tallet.

Flere poster i samme kategori