Seteråsen og Taterstigen

Både Seteråsen og Taterstigen ligger i et område med mye kulturminner. Langs med Glomma, der hvor Taterstigen går har det bodd mennesker i lange tider og de har gjerne bodd på husmannsplasser underlagt en større gård i nærheten.


På Seteråsen ligger Seterheim, en plass som er preget av forfall, selv om det lille "hovedhuset" fortsatt står rimelig greit er ikke uthuset av samme standard. Et lite utetoalett er det bak en bergvegg i retning gravrøysfeltet.


Gravrøysfeltet på Seteråsen består av fem enkeltgraver av forskjellig kvalitet, dvs. noen er utgravet og kan ha vært brukt som skytestillinger i forbindelse med forsvaret av Norge mot svenskene på begynnelsen av 1800-tallet.


På grensa til Sørum ligger Setra, en gammel boplass med rester etter to husmannsplasser. En annen husmannsplass i samme område er Kikut. De som bodde der hadde gjerne jobb som skogsarbeider eller fløter.


I lange tider har det vært tatt ut tømmer fra skogene og ved Kikut var det velteplass for tømmer før det ble sendt ut i Glomma. Elven har vært brukt av mennesker som har bodd langs den i tusenvis av år, noe stokkebåten minner oss om.


Stokkebåten ble funnet ved utløpet av Rømua i 1995 og er mer enn 2000 år gammel. I andre enden av Taterstigen ligger Kvennhusevja med små demninger oppover i bekken, brukt for å samle vann nok til å drive ei kvern på 1800-tallet.

Flere poster i samme kategori

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss - Øysteins turside

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss

Leave review
Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftst
Les mer
Farshatten - Øysteins turside

Farshatten

Leave review
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Heiarunden - Øysteins turside

Heiarunden

Leave review
Heiarunden går rundt tjernet Heia i Fet.
Les mer
Lærerinnestien - Øysteins turside

Lærerinnestien

Leave review
Lærerinnestien går mellom Auli kirke og Brautersetra.
Les mer
Skogstur til Eievarden - Øysteins turside

Skogstur til Eievarden

Leave review
Skogsturen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti.
Les mer
Steindalsbekken - Øysteins turside

Steindalsbekken

Leave review
Steindalsbekken har noen flotte fossefall der den renner i Steindalen.
Les mer
En rundtur ved Mellomhammeren - Øysteins turside

En rundtur ved Mellomhammeren

Leave review
Skogsturen går en runde ved Mellomhammeren.
Les mer
En runde i Fet - Øysteins turside

En runde i Fet

Leave review
Runden begynner og slutter på Garderåsen.
Les mer
Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen - Øysteins turside

Stampetjern, Dammyra og Bjørnholen

Leave review
Skogsturen går fra Stampetjernet til Kastet, Dammyra og Bjørnholen.
Les mer
Hvamsrunden - Øysteins turside

Hvamsrunden

Leave review
Turen går fra Gamle Hvam museum ned i ravinedalen ved Glomma og til Hvamsha
Les mer